BUILDING INSPECTION

LOTUS ASEAN

LP & Partner hiểu rõ tầm quan trọng của các kết cấu phần ngầm đối với sự phát triển kinh tế & thương mại của cộng đồng. Chính vì vậy, tại LP & Partner, chúng tôi thận trọng cân nhắc các yêu tố liên quan để đảm bảo mang đến một thiết kế an toàn và kinh tế cho các công trình của khách hàng cũng như các công trình lân cận. 

  • Structure Safety 
  • Fire Life Safety
  • Construction Quality Control
  • Check and Acceptance for Hand Over