THIẾT KẾ VÀ THẨM TRA

LOTUS ASEAN

Một thiết kế hiệu quả là sẽ đáp ứng tham vọng của khách hàng mà vẫn đảm bảo được tính an toàn và phù hợp với các quy chuẩn kĩ thuật quốc gia. 

 • Văn phòng & Căn hộ
 • Nhà máy & Kho bãi
 • Khách sạn & Trường học
 • Máy móc công nghiệp

An toàn hệ kết cấu

 • Địa kỹ thuật
 • Cơ sở
 • Tầng hầm
 • Kiến trúc thượng tầng
 • Cơ sở hạ tầng
 • Cải thiện đất

An Toàn Sử Dụng và Vận Hành (M&E)

 • Hệ thống cung cấp điện
 • Hệ thống điều hòa không khí
 • Độ Ẩm & Hệ Thống Thông Gió
 • Hệ thống thông tin liên lạc
 • Hệ thống cấp nước, cấp LPG
 • Hệ thống dự phòng nước
 • Hệ thống vệ sinh, nước thải

An toàn phòng chống sét và cháy nổ
& Hệ thống chiến đấu

 • Hệ thống chống sét và tiếp đất
 • hút khói
 • Nguồn cấp của hệ thống báo cháy
 • Điều chỉnh việc chữa cháy cho phù hợp với các quy định của Việt Nam Quy định của Việt Nam

THIẾT KẾ ĐỊA KỸ THUẬT

 • Tầng hầm sâu
 • Thiết kế móng
 • Cải thiện đất
 • Giữ lại cấu trúc